Om oss..

Ski Bryteklubb blev til realitet den 13/3 - 2013

Etter mye sammarbeid, diskusjoner og valg av et styre for Ski Bryteklubb ble det endelig stiftet den 13/3 - 2013 hjemme hos vår styre leder Gunvor Eldegard.
Ski Bryteklubb:
Leder: Gunvor Eldegard
Nestleder: Daniel Sigde
Sportslig leder: Ronny Sigde
Kasserer: Anne Gry Nielsen
Styremedlem: Cato Jensen

Spørsmål til Styret

Ski Bryteklubb