Inn / Utmelding

For påmelding til Ski Bryteklubb må dere melde inn ditt barn via min www.minidrett.no eller sende fullt personalia på ditt barn og på deg selv (navn, fødselsdato, adresse, postnr, poststed,  mail, tlf) på mail til post@skibryteklubb.no.

For å melde ut ditt medlem, send email til post@skibryteklubb.no
Ski Bryteklubb