Medlemmer

Dere vil da få en faktura for halvåret som er (HØST august-desember eller VÅR januar - juli)
Er det noen spørsmål ta kontakt med oss! (se på kontakt oss fliken)

Bli medlem i Ski Bryteklubb

Til dere som vil være medlemmer i Ski Bryteklubb:

Årskontigent/Medlemsavgift:
- Kr 350,- for medlemmer t.o.m 16 år
- Kr 450,- f.o.m 17 år
- Kr 350,- for pensjonister, trygdede og støttemedlemmer

Treningsavgift:
- Kr 1000,- halv året 1 HØST Sesong og,  1 VÅR Sesong  (u/12 år medlemsavgift inkludert)
- Kr 100 ,- Drop inn (Betales kontant)

Lisens til NBF (kalender år)
- Kr 200,- Bryteskole (opptil 11 år)
- Kr 300,- Under 13 år
- Kr 500,- Under 15 år
- Kr 700,- Over 16 år
- Kr 300,- Senior (Kun for de som trener ikke konkurrerer)
- Kr 500,- Dommer

Bryte lisens er VIKTIG å ha for å kunne registrere medlemmer i Norges idrettsforbund. Dette må man også ha for å kunne delta på konkurranser og for forsikring under trening/stevner !


Adresse: Bakkeroveien 2, 1406 Ski
Org nr: 911749890
Konto nr: 1503 35 25262
Ski Bryteklubb