Årsmøte 05.03.19
Innkalling til årsmøte og foreldremøte

Tid: Tirsdag 5 mars, Årsmøte klokken 17:30 / Foreldremøte 18:00
Sted: Møterom 2 etg. Ski alliansehall, naborommet til treningslokalet.

Saksorden årsmøte
1. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
2. Styrets årsberetning.
3. Godkjenning av regnskap 2018.
4. Orientering om terminlisten 2019.
5. Valg av nytt styre for 2019.
I henhold til vedtektene er alle styreplasser på valg.
Sittende styre stiller til gjenvalg, bortsett fra økonomiansvarlig.
Valgkomiteen har foreslått René Depuis som økonomiansvarlig.
Styret ønsker også å utvide med et medlem som oppmann/foreldrekontakt.
Personer som ønsker å fremme sitt kandidatur bes kontakte valgkomiteens leder Chris
Mysen på telefon 93419671 eller email cmysen@yahoo.com innen to uker.
6. Eventuelt – Saker fremmet av medlemmer.
Saker til årsmøtet sendes styret minst to uker før møtet per e-post til post@skibryteklubb.no

Vel møtt!
Styret i Ski Bryteklubb.

Foreldremøte
Etter årsmøtet vil vi avholde foreldremøte, fra ca. 18:00
Egen innkalling til dette vil komme, men fint om flest mulig allerede nå kan sette av datoen.
Grasrotandelen
Grasrotandelen er viktig for oss. Disse pengene bidrar til at vi enn så
lenge ikke har hatt behov for dugnad for å få inn penger til klubben.
Hvis du eller noen du kjenner ønsker å bidra, er det fint om dere kan
legge til Ski Bryteklubb som mottager av deres grassrotandel. Dette
gjøres på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen eller prat med
kommisjonæren neste gang du skal spille, så hjelper de deg.
På forhånd takk!

Ski Bryteklubb